Zápis do MŠ Svatoslav

Zápis do MŠ Svatoslav pro školní rok 2020/2021se koná v období od 2. do 15.května 2020  v letošním roce bezkontaktním způsobem.

Zájemci o přijetí dětí do MŠ Svatoslav si vyzvednou tiskopisy – žádost o přijetí, přihlášku a čestné prohlášení k očkování v úředních hodinách na OÚ Svatoslav.

Vyplněné tiskopisy vhoďte do schránky MŠ Svatoslav nejpozději do 15.května 2020.

Posuzovány budou pouze žádosti řádně, úplně a čitelně vyplněné.

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělání

VÝCHOZÍ KRITÉRIUM
 1.  Děti, které v období od 1.9.2020 do 31.8.2021 dosáhnou 6 let věku a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona)  – povinné předškolní vzdělávání. Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu.
2. Děti, které v období od 1.9.2020 do 31.8.2021 dosáhnou 5 let věku a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona) .
3. Děti, které v období od 1.9.2020 do 31.8.2021 dosáhnou 4 let věku a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona) .
4. Děti, které k 1.9.2020  dosáhnou 3 let věku a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona) .
 5. Ostatní děti podle věku (od nejstaršího po nejmladší).
Rozhodnutí o přijetí bude vystaveno a doručeno do 30ti dnů od data přijetí žádosti zákonným zástupcům.

                                                                                                          Jana P a š k o v á

                                                                                                          ředitelka MŠ

Ve Svatoslavi 15.4.2020         

ARCHIV AKTUALIT

TOPlist