102. výročí Československé…

nyní České vlajky. V ústavě z 30. března 1920 byla schválena nová státní vlajka Československé republiky, kterou tvořil, stejně jako u předchozí vlajky, list o poměru 2:3 se dvěma vodorovnými pruhy (bílým a červeným). V žerďové části byl přidán modrý klín sahající do poloviny délky vlajky. Za autora tohoto návrhu je považován Jaroslav Kursa. Československo bylo jedním z nástupnických států Rakouska-Uherska a zahrnovalo území Čech, Moravy, Českého Slezska, Slovenska a do roku 1939 i Podkarpatské Rusi. Československo zaniklo k 31. prosinci 1992 rozdělením na Českou republiku a Slovenskou republiku od 1. ledna 1993. Česká republika po rozpadu federace převzala i původní vlajku Československa.

K oslavě 102. výročí a jako stálá připomínka České státnosti bude Česká vlajka ode dne 31.3.2022 trvale vlát na stožáru v Beneticích u domu č. p. 14. -jv-

Česká republika

Státní symboly České republiky

Vývoj a návrhy podoby naší vlajky

ARCHIV AKTUALIT

TOPlist