Obec Benetice

Telefon:

  • 721 758 456 (velitel jednotky)
  • 606 205 016
  • 725 101 306