Zámeček u Svatoslavi

Emailem mi přišel odkaz na zajímavé povídání o Svatoslavském zámečku s potomkem Waldsteinů Hermenegildem Jirečkem. Nejde se nepodělit, tak mrkněte 🙂 -jv-

Waldsteinové ve Svatoslavi Rod Waldstein-Wartenberg/Valdštejn – Vartenberk s ryze českým původem je na Třebíčsku spjat hlavně se zámkem v Třebíči. Ve dvacátých letech minulého století došlo k rozdělení na třebíčskou, borovinskou a svatoslavskou větev, k níž patří právě Hermenegild Jireček.  ​Svatoslavskou větev zastupoval Zdenko Valdštejn – Vartenberk, který zemřel v roce 1936. Od roku 1923 byl spoludržitelem svěřenectví. Trvalým sídlem majitelů svatoslavské části se v polovině dvacátých let stal lovecký zámeček Valdštejnovo Zátiší – Waldsteinruth – ve svatoslavských lesích, Byl zbudován zřejmě ve druhé polovině devatenáctého století hrabětem Josefem Arnoštem z Valdštejna – Vartenberka z bývalé myslivny. V letech 1926 – 1928 byl nadstaven o druhé poschodí a dostalo se mu soudobé podoby z rukou třebíčského stavitele Jaroslava Herzána. Nedlouho po převzetí předal Zdenko Valdštejn – Vartenberk na základě smlouvy z roku 1923 svatoslavskou část velkostatku svým třem dětem do podílového spoluvlastnictví za podmínky roční renty od každého z nich ve výši pětadvacet tisíc korun. Těmito byli Marie Valdštejn – Vartenberková, provdaná Montlongová, zemřela v roce 1943, Gabriela Valdštejn – Vartenberková, provdaná Křečanová – Jirečková, zemřela v roce 1974, a Karel Valdštejn – Vartenberk, zemřel v roce 1978. ​Marie Valdštejn – Vartenberk se svým manželem Oscarem z Montlongu měli syna Gilberta, na něhož přešel tento spoluvlastnický podíl. Po jeho smrti v roce 1936 potom na bratra Gilberta Oscara, jenž zemřel v roce 2001. Tato větev se však nepřihlásila k české národnosti a žila po roce 1945 v Rakousku. Ostatně jejich podíl byl zkonfiskován v roce 1945 na základě dekretu prezidenta republiky číslo dvanáct. ​Druhý podíl vlastnil bratr Karel Valdštejn – Vartenberk, který se oženil s herečkou německé národnosti Kristinou Hanzelkovou. Přijal německé občanství a na jeho majetek byl v roce 1945 taktéž dán konfiskát. V Německu pak oba pobývali až do smrti. Pouze zbývající jedna třetina majetku byla ponechána ve vlastnictví Gabriely Jirečkové, rozené Waldsteinové a následně odebrána státem dle zákona o revizi prvé pozemkové reformy a druhou pozemkovou reformou (zák. č. 142/48 Sb., zák. č. 46/48 Sb.). Na její majetek stát uvalil už v roce 1945 nucenou správu. Co se týče rodinných poměrů, Gabriela Waldsteinová se již v roce 1921 se provdala za profesora Antonína Křečana a měla z toho manželství dva syny – Zdeňka a Antonína. Z jejího druhého manželství s Hermenegildem Jirečkem (zemřel 1975) se narodil roku 1939 syn Hermenegild. Jako jediná zůstala po skončení války v tehdejším Československu a sídlila při správě dvora v Čechtíně. Zámeček Zátiší vlastnila poté do roku 1949 třebíčská továrna Dekva, pak přešel do vlastnictví závodů Gustava Klimenta. 
Více se dozvíte – Pod odkazemA také tady 🙂

Novinky - komunikační síť

Facebook Pagelike Widget

ARCHIV AKTUALIT

TOPlist
Facebook Pagelike Widget