Vyhlášky a nařízení

Název Datum od Datum do Kategorie Soubor Info
Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina č. 9 21.06.2024 15.07.2024 Vyhlášky a nařízení skenování0566
Veřejná vyhláška – Územní plán Benetice 05.06.2024 31.07.2024 Vyhlášky a nařízení Veřejná vyhláška Územní plán Benetice
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Benetice dne 8.7.2024 05.06.2024 31.07.2024 Vyhlášky a nařízení Veřejné projednání návrhu ÚP
Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina č. 10 (změna termínu) 24.05.2024 10.06.2024 Vyhlášky a nařízení skenování0567
Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 10.05.2024 Vyhlášky a nařízení Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina 26.04.2024 Vyhlášky a nařízení priloha_1348898088_0_00709759_dne_0515_2400659155-1

Ode dne 26.4.2024 do 27.5.2024 je na všech pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina zpřístupněn k nahlédnutí seznam  jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nem. věcí prostřednictvím SIPO stanovuje  Dań z nemovitých věcí na rok 2024

Informace o počtu a sídle volebních okrsků 17.04.2024 Vyhlášky a nařízení Informace o počtu a sídle voleb. okrsků
Návrh územního plánu Benetice – Veřejná vyhláška 05.02.2024 21.03.2024 Vyhlášky a nařízení Návrh územního plánu Benetice- veřejná vyhláška
Dodatek k OZV č. 1/2021 30.06.2023 Pozvánka na zasedání ZO, Usnesení ze zasedání ZO, and Vyhlášky a nařízení Dodatek OZV k č. 1)2021 o míst.popl.
Veřejná vyhláška FÚ 13.04.2023 15.05.2023 Vyhlášky a nařízení Veřejná vyhláška FU
Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje 13.01.2023 06.02.2023 Vyhlášky a nařízení skenování0416
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 23.12.2022 Vyhlášky a nařízení Oznámení o místě voleb
Veřejná vyhláška Min. zemědělství 04.11.2022 31.12.2022 Vyhlášky a nařízení skenování0386
Oznámení o době a místě konání voleb 23.08.2022 Vyhlášky a nařízení skenování0356
Pozvánka na 1. zasedání OVK 23.08.2022 Vyhlášky a nařízení skenování0354
Veřejná vyhláška- Návrh zadání Územního plánu Benetice 14.06.2022 14.09.2022 Vyhlášky a nařízení Veřejná_vyhláška_-_zadání_ÚP_Benetice
OZV č. 1/2021 o místním poplatku 15.08.2021 Vyhlášky a nařízení OZV č.1)2021 o místnímu poplatku
OZV č. 5/2020 – Požární řád obce 19.11.2020 Vyhlášky a nařízení OZV č 5-2020 - Požární řád - final
OZV č. 4/2020 o zrušení obecně závazných vyhlášek 10.03.2020 Vyhlášky a nařízení OZV č. 4)2020 - O zrušení OZV
OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 24.02.2020 31.12.2021 Vyhlášky a nařízení OZV č. 1)2020 - MPKO
OZV č. 2/2020 o místním poplatku ze psů 24.02.2020 Vyhlášky a nařízení OZV č. 2)2020 - MP ze psů
OZV č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Benetice 24.02.2020 Vyhlášky a nařízení OZV č 3)2020 - Systém KO
OZV č. 1/2017 10.02.2017 24.02.2020 Vyhlášky a nařízení OZV_1_2017-1

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Benetice

OZV č. 3/2017, kterou se vydává požární řád obce 10.02.2017 18.11.2020 Vyhlášky a nařízení OZV_3_2017
OZV č.2/2017 10.02.2017 24.02.2020 Vyhlášky a nařízení OZV_2_2017
OZV č. 1/2012, o místním poplatku ze psů 24.02.2012 24.02.2020 Vyhlášky a nařízení OZV_1_2012
Opatření č.1/2007, řád veřejného pohřebiště 03.12.2007 Vyhlášky a nařízení rad_pohrebiste