Kronika obce Benetice

Několik slov úvodem

Kronika obce Benetice byla založena 25. března roku 1924 tehdejším farářem Antonínem Krpounem, který věrně popisoval události v obci až do roku 1936. Poté pokračoval pisatel, který se budoucím čtenářům bohužel nepředstavil. Kronikář jehož jméno se nepodařilo zjistit. Soudě podle písma to mohla být žena s dobrým přehledem místních, národních i mezinárodních událostí – snad učitelka. Podle třídních knih, do kterých jsem mohl nahlédnout v okresním archivu působily v Beneticích od roku 1936 do roku 1948 nejméně tři učitelky. Poslední zápis je za rok 1948. Po té kronika upadla v zapomnění, nikdo nevěděl kde je. Lidé říkali, ztratila se. Byla objevena zcela náhodně až v roce 1997 paní Zdeňkou Janovou, vdovou po řediteli místní školy Oldřichu Janovi, v jeho pozůstalosti při stěhování do jiného bytu. Ředitel Oldřich Jan zde působil až do své smrti, roku 1959. Měl on pokračovat ve vedení kroniky, ale starost o stavbu nové školy a později těžká nemoc, mu to znemožnily? Je možné, že důvodem nevedení kroniky bylo i značné zpolitizování kronikářské činnosti právě po roce 1948. Výrazem doby byla směrnice o vedení kronik Ministerstva školství a kultury v které se například psalo, že „funkcí kronikáře pověřuje rada MNV občana oddaného lidově demokratickému řízení, který politickou vyspělostí a všeobecnými znalostmi zaručuje řádné vedení kroniky.“ Pravdu už se nedozvíme……
Od roku 2006 se vedení obecní kroniky ujal Jan Bukovský (č.p. 9) a do roku 2012 pečlivými zápisy zaznamenával všechny události v nové knize. Pořídil i množství fotografií v elektronické i papírové podobě a vydal dvě knihy fotografí. Od roku 2013 se v této činnosti snažím pokračovat (Jiří Vlach č.p. 14). Postupně tu najdete nejen zápisy z nové knihy ale i přepsanou starou knihu. Rád bych také přidal i jednotlivé události z doby po roce 1948. Z doby z níž nejsou žádné zápisy. A to je prosba a zároveň i výzva na všechny pamětníky. Máte-li nějakou informaci, pamatujete událost, kterou bychom neměli nechat upadnout v zapomnění ( za ta léta jich musí být spousty) – ozvěte se. Buď přímo mě nebo na úřad obce. Danou událost můžete sepsat a poslat emailem, nebo stačí i jen odvyprávět. Kontakty jsou v záhlaví stránek pod klapkou – Úřad a samospráva. Úvodní obrázek je pohlednice vydaná před rokem 1947. Nová škola ještě nestojí. -jv-

Novinky - komunikační síť

Facebook Pagelike Widget

ARCHIV AKTUALIT

TOPlist
Facebook Pagelike Widget