Obyvatelé v roce 1942

Mám jedinečnou příležitost obohatit naši starou kroniku o seznam obyvatel z 5. srpna 1942. Zápis provedl tehdejší starosta František Vostal (č. p. 7.)
V Beneticích v té době bylo jen 31 domů, ve Věstoňovicích 11. Dnes je v Beneticích 57 popisných čísel a ve Věstoňovicích 15. I když jsou v Beneticích některá čísla popisná na budovách, která neslouží jako obydlí (pletárna ponožek 3, stará požární zbrojnice 4, obecní úřad 46, kulturní dům 47, opravna aut 54) je počet domů téměř dvojnásobný než před 80 léty ale uváděný počet obyvatel se téměř shoduje se současným stavem. Dřív bylo totiž běžné, že na domě (statku) žili a k trvalému pobytu byli přihlášeni i nečlenové rodiny. V seznamu přihlášených najdete různé profese jak, zemědělský čeledín, zemědělská služka, zemědělský dělník, pomocnice v domácnosti atd.)
Je hodně zajímavé tímto seznamem procházet. Za těch 80 roků tu některá příjmení zanikla a další zase přibyla. Z příjmení, co u nás zanikla například Šindelka, Bulíček, Dobrovolný, Maštera, Urban, Harák, Jan, Vratislavský, Šustr a také Jurda a Školař.
Ve Věstoňovicích to jsou příjmení Homolka a Kudláček.
Pozdější příjmení, Pacal, Večeřa, Petz, Herbrich, Nováček, Skoumal, Houzar, Bukovský, Starý, Rozkydálek, Švestka, Pohořelický, Vasilov, Pártl, Musil.
Ve Věstoňovicích Procházka, Kosielski, Lafuntál.
Několik příjmení se tu objevilo jen na nějaký čas a už tu nejsou, například Zedníček, Hošková, Němec, Hejtmánek, Krčál…..
Měnila se i popisná čísla. Č. 3 měla stará škola, která stála na místě parčíku u autobusové zastávky. Zbouraná byla v roce 2004. Dnes firma Rotex – pletárna ponožek. Č. 8 patřilo Bulíčkovi v zatáčce pod starým hřbitovem. Dnes přísluší domu Aloise Krejčího. Číslo 15. měl dům Cejpkových v místě dnešního dětského hřiště. Dnes rodina Skoumalových. Č. 29 a č. 30. Původně 2 sestavěné domy, dnes pouze Čapkovo č. 29. Č. 30 bylo později přiděleno hájence (Herbrichovi)
Ve Věstoňovicích č.5, dům Homolkových. Po úmrtí posledního obyvatele dům později odkoupil soused Stanislav Novotný č. 7 a pro špatný stav ho zbořil. Č. 9 někdejší pastouška (chudobinec) je dnes sestavěný s č. 11 rodiny Mikulášových. V současnosti čísla 5 a 9 ve Věstoňovicích nejsou přidělena.
Všechno, co tu píšu rozhodně nelze brát jako demografii. Jen si tak nad klávesnicí přemýšlím, co jsem slyšel od pamětníků a co už si sám pamatuju. A samozřejmě, určitě to není úplné a nemusí být všechno správně 😊
Děkuji panu Božetěchu Krejčímu st. za poskytnutí seznamu k okopírování.  -jv-

Pro ilustraci ještě přidávám odkaz na starší fotografie.
album Dávno tomu. Úvodní fotografie je z bourání Bulíčkova domu č.8. z roku cca 1970. Přesně to nevím.

Novinky - komunikační síť

Facebook Pagelike Widget

ARCHIV AKTUALIT

TOPlist
Facebook Pagelike Widget