JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zřízena Obcí Benetice a je součástí Integrovaného záchraného systému. Pomáhá nejen profesionálním hasičským jednotkám při hašení požárů a při záchranných akcích, ale obec ji využívá i při dalších akcích, kde je potřeba zajistit bezpečnost a nebo je zapotřebí využít její techniku.

JSDH Benetice je zařazena do kategorie JPO V. Doba výjezdu z místa dislokace jednotky je do 10 minut. Jednotka provádí zásahy převážně v katastru obce, v níž je dislokována.

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:
a) Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu.
b) Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
c) Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
d) Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.
e) Zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle §18,jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce.

Kontakt JSDH obce Benetice

  • Jan Vostal – velitel JSDH – tel.: 721 758 456
  • Michal Vaněk – zástupce velitele – tel.: 720 128 309

Novinky - komunikační síť

Facebook Pagelike Widget

ARCHIV AKTUALIT

TOPlist
Facebook Pagelike Widget